کارشناس ژنتیک


شرح موقعیت شغلی

کارشناس ژنتیک , مسلط به بخش مولکولی , با حداقل 4سال با سابقه کار


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.