دستیارپزشک،محدوده شریعتی


شرح موقعیت شغلی

دستیارپزشک،محدوده شریعتی , شنبه تا4شنبه5 / 10 تا5 / 19 , پنجشنبه 5 / 10 الی 5 / 2


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.