پرسنل با سابقه کار


شرح موقعیت شغلی

پرسنل با سابقه کار , و تسلط کامل در بخش مولکولی , آزمایشگاه - جهت شیفت عصر


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.