پزشک عمومی با مدرک MMT


شرح موقعیت شغلی

پزشک عمومی با مدرک MMT , جهت‎مسئول‎فنی مرکزترک اعتیاد , شیفت عصر (با شرایط عالی)برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.