مسئول فنی جهت مرکز ...


شرح موقعیت شغلی

مسئول فنی جهت مرکز , ترک‎اعتیاددارای‏مدرکMMT , شیفت‎عصر،فوری،‎واقع‎درشهرقدس


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.