به یک پزشک جهت ویزیت ...


شرح موقعیت شغلی

به یک پزشک جهت ویزیت , سالمند در آسایشگاه‎ سالمندان , واقع درستارخان نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.