پزشک عمومی با پروانه و بیمار


شرح موقعیت شغلی

پزشک عمومی با پروانه و بیمار , جهت کلینیک پوست ومو وزیبایی , ترجیحاٌ با سابقه کار نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.