پزشک مسئول فنی خانم


شرح موقعیت شغلی

پزشک مسئول فنی خانم , جهت مرکز ترک اعتیاد , شیفت صبح وعصر (محدوده پیروزی)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.