بهیار یا کمک بهیار خانم


شرح موقعیت شغلی

بهیار یا کمک بهیار خانم , باسابقه کاری ،بصورت شیفتی , درمرکز اقامتی درمان اعتیاد بانوان


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.