مجتمع پزشکی نادر


شرح موقعیت شغلی

مجتمع پزشکی نادر , جهت تکمیل کادر درمانی خود , از پزشکان متخصص , در کلیه تخصص ها , دعوت بعمل می آورد


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.