آزمایشگاه واقع


شرح موقعیت شغلی

آزمایشگاه واقع , در شهریار-پزشک مسئول فنی , آزمایشگاه -پاتولوژیست , یادکترای علوم آزمایشگاهی , جهت مسئول فنی صبح یاعصر , ساعت تماس 15به بعد


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.