متخصص داخلی ، کودکان


شرح موقعیت شغلی

متخصص داخلی ، کودکان , زنان و ENT در ساختمان پزشکان , باسابقه باپروانه اسلامشهرنیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.