پزشک مسئول فنی جهت مرکزmmt منطقه ۲۱ ...


شرح موقعیت شغلی

نیاز به پزشک مسئول فنی جهت مرکز درمان اعتیاد منطقه۲۱ حوالی چهار راه ایرانخودرو شنبه تا ۴شنبه شیفت عصر


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.