نیروی خانم پذیرش


شرح موقعیت شغلی

نیروی خانم پذیرش , و جوابدهی ترجیحا علوم آزمایشگاهی , با تجربه و سابقه کاربرای شیفت عصر


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.