مرکز جراحی گلبرگ


شرح موقعیت شغلی

مرکز جراحی گلبرگ , کارشناس‎اتاق‎عمل وکارشناس‎بیهوشی , دارای پایان طرح(فلکه اول تهرانپارس)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.