یک شرکت تولیدکننده ...


شرح موقعیت شغلی

یک شرکت تولیدکننده , مواد پروتئینی , واقع درشهرک صنعتی صفادشت , ازیک نفر بامدرک دامپزشکی , دعوت به همکاری می نماید , متقاضیان می توانند , رزومه کاری خودرابه , آدرس ذیل ارسال نمایند , Arkafoodco@gmail.com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.