یکنفر پرسنل با مدرک


شرح موقعیت شغلی

یکنفر پرسنل با مدرک , ‎علوم‎آزمایشگاهی‎جهت‎کاردربخش , HPLC آزمایشگاه‎پزشکی‎نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.