پرسنل با سابقه دربخش


شرح موقعیت شغلی

پرسنل با سابقه دربخش , فنی ،نمونه‎گیری ،پذیرش جهت , آزمایشگاه تشخیص طبی اسلامشهر


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.