به تعدادی کاردان فوریت ...


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی کاردان فوریت , بهیار و پرستار ( آقا ) , جهت مرکز آمبولانس نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.