به یک دستیار خانم ...


شرح موقعیت شغلی

به یک دستیار خانم , با ظاهری مرتب , زیر30سال ، جهت 2 شیفت


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.