به یک پودرگذار ماهر ...


شرح موقعیت شغلی

به یک پودرگذار ماهر , با تیراژ مناسب , بصورت تمام وقت نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.