اپراتور لیزر


شرح موقعیت شغلی

اپراتور لیزر , ترجیحاآشنابه دستگاه کندلا , (محدوده پاسداران)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.