تکنسین لیزرخانم با سابقه


شرح موقعیت شغلی

تکنسین لیزرخانم با سابقه , و کار با دستگاه کندلا , محدوده نیاوران نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.