تکنسین لیزر ( خانم )


شرح موقعیت شغلی

تکنسین لیزر ( خانم ) , سابقه کار با دستگاه کندلا , جهت کلینیک (( محدوده اندرزگو ))


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.