پرستار،ماما،بهیار یا تکنسین


شرح موقعیت شغلی

پرستار،ماما،بهیار یا تکنسین , اتاق عمل (خانم) جهت کلینیک , پوست و مو درمحدوده فرمانیه


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.