به تعدادی مددکاریاپرستار ...


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی مددکاریاپرستار , کارآزموده و با تجربه , در مراکز نگهداری سالمندان، , جهت همکاری تمام وقت، , پاره وقت و یا مشاوره نیازمندیمبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.