فروشنده ماهروباتجربه آرایشی


شرح موقعیت شغلی

فروشنده ماهروباتجربه آرایشی , با حداقل 5 سال سابقه , جهت داروخانه (جردن)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.