به یک نسخه پیچ با سابقه ...


شرح موقعیت شغلی

به یک نسخه پیچ با سابقه , شیفت صبح و عصر , محدوده هفت چنار نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.