منشی و دستیار خانم


شرح موقعیت شغلی

منشی و دستیار خانم , جهت کار در دندانپزشکی , محدوده زعفرانیه


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.