نیروی تکنسین اتاق عمل


شرح موقعیت شغلی

نیروی تکنسین اتاق عمل , و بیهوشی نیازمندیم , ( مرکز جراحی زیبایی افق )


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.