مسئول فنی شیفت شب


شرح موقعیت شغلی

مسئول فنی شیفت شب , (دکترای داروسازی)حضورمستمر , جهت تولیدمحصولات آرایشی بهداشتی


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.