به یک کارمند آقا ...


شرح موقعیت شغلی

به یک کارمند آقا , لیسانس یا کاردان آزمایشگاه , ( با سابقه ) , جهت شیفت صبح , نیازمندیمبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.