همکار خانم


شرح موقعیت شغلی

همکار خانم , جهت بخش بیوشیمی , ترجیحا آشنا به دستگاه هیتاچی


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.