پزشک عمومی


شرح موقعیت شغلی

پزشک عمومی , جهت مسئول فنی , مرکز درمان اعتیاد در , منطقه رباط کریم , ''شیفت عصر'' , با حقوق مناسب نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.