زیگزالدوز و راسته دوز و میاندوزکار، وسط کار ماهر


شرح موقعیت شغلی

خانم واقا ماهر نیمه ماهر نیازمندیم با تسویه هفتگی وماهیانه نقدی جهت کار در تولیدی تریکو کار دائم

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید