جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

یک شرکت تولیدی حسابدار


شرح موقعیت شغلی

شرکت تولیدی وبازرگانی معتبر به یکنفر حسابدار آقا باتجربه حداقل 5سال سابقه کار محدوده سهروردی نیازمندیم ارسال رزومه: Pasandideh_n@yahoo.com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.