پرستار نیمه وقت


شرح موقعیت شغلی

یک نفر خانم در محدودی درچه. فقط شبها تا صبح کنار مادرمون باشه که تنها نباشه همه کاراشو خودش انجام میده. ۰۹۹۰XXX۱۸۲۴ (نمایش کامل)





برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید