پرستار خانم شبانه روزی


شرح موقعیت شغلی

پرستار خانم جهت نگهداری از دوکودک ۸و ۶ساله۲۵تا۴۰سال مادر در منزل نیست به صورت شبانه روزی نیازمندیم با ماهی ۹میلیون تومان

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید