کارشناس عمران


شرح موقعیت شغلی

تمامی مهندسان عمران معماری و مکانیک الکترونیک و... جهت رتبه بندی حداقل سابقه ۳ سال سابقه بیمه شرکت گرید۱

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید