جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

مدیر


شرح موقعیت شغلی

مسئول دفتر مدیرعامل مدیر بازرگانی خارجی و صادرات مدیر تضمین کیفیت مدیر تولید مدیر مارکتینگ مدیر برنامه ریزی رئیس اداری مدیر تدارکات داخلی کارشناس سیستمها و روشها مسئول ITبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.