فروشنده اقاوخانم مسلط به فروشندگی و باسواد


شرح موقعیت شغلی

حقوق ۴/۵۰۰ با ۸ ساعت کاری و ۱ساعت استراحت ساعت کار از ۱۳ الی ۲۲ شب فروشنده پروتئینی و یا شکلات سوپر مارکت پالادیوم

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید