معلم زبان برای بازی و آموزش کودک


شرح موقعیت شغلی

با سلام برای کودک دوساله خود نیاز به یک معلم زبان جوان با انرژی ، خوش برخورد و با لهجه نیتیو آمریکایی هستم.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید