جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

نیروی نوبت دهی کلینیک


شرح موقعیت شغلی

مرکز تصویربرداری پزشکی پارسیان  نیروی خانم جهت نوبت دهی با  سابقه کار مرتبط در شیفت روز و شب 66436321


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.