جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

کارشناسی ارشد عمران


شرح موقعیت شغلی

کارشناسی ارشد عمران سازه یا زلزله آشنا به محاسبات ساختمان رزومه  info@akhs.irبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.