جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

مهندس معمار یا عمران سرپرست کارگاه ساختمانی


شرح موقعیت شغلی

مهندس معمار یا عمران سرپرست کارگاه ساختمانی استان مازندران محدوده کلارآباد حداقل5سال سابقه اجرایی حقوق ماهیانه 5م تومان ارسال رزوممه 09121721773


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.