ادمین اینستاگرام خانم


شرح موقعیت شغلی

یک نفر ادمین اینستاگرام خانم برای حضور در دفتر کار ساعت کاری بین ۸ تا ۱۶ حداکثر ۳۰ سال حقوق ۲ میلیون ماهیانه محدوده متروی صادقیه مسلط به کار با گوشی هوشمند و اپلیکیشن اینستاگرام دارای ضامن کارمند یا کاسب( سفته)

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید