جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدام پرسنل جهت شرکت معتبر تولیدی بهداشتی


شرح موقعیت شغلی

یک شرکت معتبر تولیدی بهداشتی به افراد ذیل نیازمند است : 1) مدیر مالی 2) حسابدار حرفه ای واقف به امور مالی 3) انباردار حرفه ای با ضمانتنامه معتبر 4) طراح حرفه ایبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.