جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

پزشک عمومی


شرح موقعیت شغلی

درمانگاه فعال شبانه روزی در اسلامشهر به تعدادی پزشک عمومی نیازمند می باشد 56133888 ـ 021برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.