برشکار حرفه ای


شرح موقعیت شغلی

برشکار ماهر مجلسی دوز و چرخکار مجلسی دوز و تمیز دوز نیازمندیم 09127263650


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید