نیاز ب همکار آشپز


شرح موقعیت شغلی

ب یک همکار واقع در کیلومتر 8بابل ب قائمشهر نیازمندیمش ۰۹۱۱XXX۱۷۶۱ (نمایش کامل)
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید